Helse Nord

Introduksjonskurset gir en innføring av faglig innhold og tidsmål i prosedyrer for hjerneslag, akutte brystsmerter og blodforgiftning. Kurset tar også for seg bruk av sjekklister, varsling og kommunikasjon og bruk av nødnett helse som kommunikasjonsplattform.

Målgruppen er helsepersonell som senere skal delta på fysiske kurs i Trygg akuttmedisin i Helse Nord: Leger og sykepleiere på legevakt, sykepleiere i kommunehelsetjenesten, ambulansepersonell, AMK-operatør, sykehusleger og studenter.


Kurs i håndhygiene for helsepersonell.

Tidsbruk: Ca 20 minutter med test.

Målgruppen for nettkurset er ansatte i alle faggrupper i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten. Kurset vil være tilgjengelig til enhver tid, og er laget for også å kunne benyttes som oppslagsverk i arbeidshverdagen.

Kurset er en del av Kompetansetrappa. Kompetansetrappa er et kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord.

Målgruppe for nettkurset er alle faggrupper i somatisk rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten. Kurset vil være tilgjengelig til enhver tid, og er laget for også å kunne benyttes som oppslagsverk.

Kurset er en del av Kompetansetrappa. Kompetansetrappa er et kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord.

Dette kurset gir en god innføring i hjernens anatomi.  Innholdet er delt i:

  • Hjernens anatomi
  • Hjernens blodforsyning
  • Symptomer ved hjerneskade
Kurset er primært rettet mot helsepersonell i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesen som jobber med rehabilitering av pasienter med hjerneslag. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten.
Dette kurset er primært rettet mot helsepersonell som jobber med rehabilitering av pasienter med hjerneslag. Teknikker og prinsipper for håndtering og forflytning er også anvendelig ved behandling av pasienter med andre ervervede hjerneskader.
Kurset er en del av Helse Nords satsing Kompetansetrappa.
Et kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord. Kompetansetrappa er et regionalt kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord. Målgruppen er helsepersonell innen somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. Kompetansetrappa består av nettkurs, VK-undervisning, praktisk undervisning og erfaringssamlinger i 8 utvalgte temaer.

En arena for helsearbeidere i Helse Nord hvor vi kan dele, utforme og publisere kunnskap om hva som fremmer eller hemmer gode oppvekstmiljø. Nettstedet omfavner utfordringene knyttet til oppfølging av nyfødte barn og deres foreldre, og er viktig for alle som hjelper barn med familier gjennom sped- og småbarnsalder.