Emneoversikt

 • Håndtering av pasienter med hjerneslag

  Gå til Håndtering av pasienter med hjerneslag

  Hensikten med kurset

  Hensikten med kurset er å gi helsepersonell god kunnskap om hvordan å rehabilitere pasienter med hjerneslag.

  Hvem er kurset for?

  Kurset er primært rettet mot helsepersonell som jobber med pasienter med hjerneslag. Teknikker og prinsipper for håndtering og forflytning er også anvendelig for helsepersonell som jobber med pasienter med andre ervervede hjerneskader.

  Hva vil jeg lære?

  Etter avsluttet kurs skal kursdeltakere ha kunnskap om:

  • ulike prinsipper for rehabilitering, adl-trening, forflytning og leiring
  • håndtering av slagpasienter med fokus på normalbevegelse og aktiv deltakelse gjennom hele døgnet
  • om hvordan å unngå skade på affisert side

  Gjennomføring

  Hver modul i kurset kan gjennomføres enkeltvis. I teksten vil du finne lenker som leder til sider med tilleggsinformasjon. Dette er for de som ønsker utdypende kunnskap om temaet.

  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  Håndtering av pasienter med hjerneslag er først og fremst beregnet på klinikere innen rehabilitering. Andre, uten forkunnskaper, kan også ha utbytte av kurset

  Kursansvarlig

  Regional kompetanseseksjon innen somatisk rehabilitering, UNN HF, er kursansvarlig.

  Christel Sundfær Johansen, Christel.Sundfaer.Johansen@unn.no, er kontaktperson for kurset.

  Kurset er en del av Kompetansetrappa. Kompetansetrappa er et kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord.