Emneoversikt

 • Vi digitaliserer kompetanse!


  Om oss

  Vi er en del av avdeling Digital læring og samvalg, og hører til E-helse, samhandlings og innovasjonssenteret (ESI) ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). Vi har ansvar for helseforetakets arbeid med digital læring.

  Vi tilbyr:

  • pedagogisk rådgivning for å utvikle læringsopplegg der digitale læringsformer inngår
  • bistand til å utvikle digitale læringsressurser, nettsteder og kurs for helsepersonell, pasienter og pårørende

  I tillegg forvalter vi den regionale læringsplattformen Campus på vegne av Helse Nord. Avdelingen har også komplementær kompetanse innen prosjektledelse, tjenestedesign og grafisk design/illustrasjon.  Om dette nettstedet

  Dette er en digital læringsplattform der vi tilgjengeliggjør kurs og nettsteder som er utviklet i samarbeid med organisasjoner som er faglig ansvarlig. Spørsmål om det faglige innholdet i disse kursene må rettes til organisasjonen som eier dem.

 • Ansatte


  Jeanette Aslaksen

  • Rådgiver digital læring
  • E-post: jeanette.aslaksen@unn.no

  Zoltan Tot

  • Rådgiver / UI-designer
  • E-post: zoltan.tot@unn.no


  Christina Grytå

  • Spesialkonsulent digital læring / UI-designer
  • E-post: christina.gryta@unn.no

  Kaja Hustad Bendiksvoll

  • Rådgiver / UX-designer
  • E-post: kaja.hustad.bendiksvoll@unn.no


  Liv Finjord

  • Rådgiver systemer
  • E-post: liv.finjord@unn.no • Tilgjengelighetserklæring