Emneoversikt

 • Vi digitaliserer kompetanse!


  Om Helsekompetanse

  Vi hører til E-helse, samhandlings og innovasjonssenteret (ESI) ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), og har ansvar for helseforetakets arbeid med digital læring.

  Vi arbeider med:

  • pedagogisk rådgivning for å utvikle læringsopplegg der digitale læringsformer inngår
  • bistand til å utvikle digitale læringsressurser, nettsteder og kurs for helsepersonell, pasienter og pårørende
  • forvaltning av nettbaserte læringsplattformer for UNN (helsekompetanse.no) og Helse Nord (regional læringsplattform Campus)

  • Vi har også komplementær kompetanse innen prosjektledelse, tjenestedesign, grafisk design/illustrasjon, og film/foto.


  Om dette nettstedet

  Dette er en digital læringsplattform der Helsekompetanse tilgjengeliggjør kurs og nettsteder som er utviklet i samarbeid med organisasjoner som er faglig ansvarlig. Spørsmål om det faglige innholdet i disse kursene må rettes til organisasjonen som eier dem.

  • Ansatte


   Jeanette Aslaksen

   • Rådgiver digital læring
   • E-post: jeanette.aslaksen@unn.no


   Helene Wiik

   • Rådgiver kompetanseutvikling og digital læring
   • Ansvarlig for lokal forvaltning av Kompetansemodulen i UNN
   • Koordinator for digital læring i UNN
   • E-post: helene.wiik@unn.no

   Zoltan Tot

   • Rådgiver/Tjenestedesigner/Kursutvikler
   • Film/fotoansvarlig
   • E-post: zoltan.tot@unn.no


   Christina Grytå

   • Spesialkonsulent/Tjenestedesigner/Kursutvikler
   • Grafisk designer og illustratør
   • Webredaktør/Sosiale medier-ansvarlig
   • E-post: christina.gryta@unn.no

   Liv Finjord

   • Rådgiver opplæring i kliniske systemer
   • Opplæringsansvarlig i prosjekt for innføring av elektronisk kurve i UNN
   • E-post: liv.finjord@unn.no