Emneoversikt

 • Vi digitaliserer kompetanse!


  Om Helsekompetanse

  Vi hører til E-helse, samhandlings og innovasjonssenteret (ESI) ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), og har ansvar for helseforetakets arbeid med digital læring.

  Vi arbeider med:

  • pedagogisk rådgivning for å utvikle læringsopplegg der digitale læringsformer inngår
  • bistand til å utvikle digitale læringsressurser, nettsteder og kurs for helsepersonell, pasienter og pårørende
  • forvaltning av nettbaserte læringsplattformer for UNN (helsekompetanse.no) og Helse Nord (regional læringsplattform Campus)

  • Vi har også komplementær kompetanse innen prosjektledelse, tjenestedesign, grafisk design/illustrasjon, og film/foto.


  Om dette nettstedet

  Dette er en digital læringsplattform der Helsekompetanse tilgjengeliggjør kurs og nettsteder som er utviklet i samarbeid med organisasjoner som er faglig ansvarlig. Spørsmål om det faglige innholdet i disse kursene må rettes til organisasjonen som eier dem.

 • Ansatte


  Jeanette Aslaksen

  • Rådgiver digital læring
  • E-post: jeanette.aslaksen@unn.no

  Zoltan Tot

  • Rådgiver / UI-designer
  • E-post: zoltan.tot@unn.no


  Christina Grytå

  • Spesialkonsulent digital læring / UI-designer
  • E-post: christina.gryta@unn.no

  Kaja Hustad Bendiksvoll

  • Rådgiver / UX-designer
  • E-post: kaja.hustad.bendiksvoll@unn.no


  Liv Finjord

  • Rådgiver opplæring i kliniske systemer
  • E-post: liv.finjord@unn.no • Tilgjengelighetserklæring