Universitetssykehuset Nord-Norge

Målgruppe: Helsepersonell i sykehus som kommer i kontakt med isolerte pasienter.
Dette kurset er utarbeidet ut i fra nasjonal veileder for isolering. 

Læringsmål:
Du skal lære mekanismer for smittespredning som gir grunnlag for valg av de tre isoleringsmåter
Du skal vite når det foreligger indikasjon for å isolere pasienter.
Du skal vite hvilke tiltak som kreves for å gjennomføre effektiv isolering av smitteførende pasienter.

Tidsbruk: ca. 30 minutter med test.

Nettsted om eksem, med kortfattet oversikt over utredning, sykdomsforløp og ulike behandlingsstrategier.

Læringsportal om Komplementær Ytre Regulering (KYR), en behandlingsstrategi som handler om å fremme pasienters autonomi og evne til selvregulering i et empatisk og respektfullt klima. Læringsportalen inngår som en del av opplæringen til ansatte ved Ungdomspsykiatrisk Seksjon.