Emneoversikt

  • Læringsportal for helsepersonell om Komplementær Ytre Regulering – KYR

    KYR som behandlingsstrategi handler om å fremme pasienters autonomi og evne til selvregulering i et empatisk og respektfullt klima. Fokus er at pasientene skal komme seg ut av unnvikende handlingsmønstre som ikke fører til bedring, og videre i livet.

    Læringsinnhold