Emneoversikt

 • Banner


  Basiskunnskaper

  Her gis et kortfattet innblikk i diagnostikk, sykdomsforløp og behandlingsstrategier. Betydningen av fuktighetskremer gjennomgås med spesiell vekt på praktiske aspekter inkludert bruk av våtbandasje. Trygdeytelser omtales med eksempler på søknader.

  Basiskunnskaper

  Infeksjoner

  I dette avsnittet gjennomgås kjennetegnene ved typisk sekundærinfisert eksem. Behandlingen av de vanligste infeksjonene vises. Fokus er rettet mot lokale behandlingsalternativer da disse etter vår erfaring ofte undervurderes.

  Infeksjoner

  Innleggelse på sykehus

  Hva skjer med eksempasienten som blir innlagt på sykehus? En innleggelse har som hovedhensikt å gi pasienten intensivert behandling.

  Innleggelse på sykehus

  Kortison

  Her gjennomgås bruk av kortisoner (steroider) i praksis med kliniske eksempler. Viktige momenter er kortisonfrykt, valg av rett preparat, nedtrapping og vedlikeholdsbehandling.

  Kortison

  Miljøfaktorer og allergi

  Her gjennomgås ulike miljøfaktorer og deres betydning for atopisk eksem. Det gis en innføring i allergologisk utredning av eksempasienter.

  Miljøfaktorer og allergi


  "Hjelp, det klør!" er et nettbasert kurs som som krever påmelding på forhånd. Mange kursdeltakere har ønsket seg en åpen nettside som kan fungere som et oppslagsverk. Sammenlignet med "Hjelp det klør!" er denne åpne versjonen noe redusert innenfor temaene calsineurinhemmere og allergologi samt at det er forenklede oppgaver uten individuell tilbakemelding. 

  Kurset er utviklet av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) i samarbeid med Barne- og Hudavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Oppdragsgiver og prosjekteier er Astma- og allergiforbundet (NAAF), og kurset er finansiert av prosjektmidler fra Helse og rehabilitering.

  Medisinskfaglig ansvarlig:
  Hudlege Thomas G. Schopf (Universitetssykehuset Nord-Norge) har skrevet og redigert det meste av den medisinsk faglige teksten.

  Faglige bidragsytere:

  • Assistentlege Teresa Løvold Berents (Oslo Universitetssykehus) har skrevet avsnittet om lysbehandling.
  • Barnelege og allergolog Roald Bolle (Universitetssykehuset Nord-Norge) har skrevet deler av avsnittet om miljøfaktorer og lest inn foredraget om allergier.
  • Assistentlege Sonali Rathour Hansen (Stavanger Universitetssykehus) har skrevet avsnittet om systemisk behandling.
  • Sykepleierne Vera Igeland og Torill Nystuen (begge Universitetssykehuset Nord-Norge) har demonstrert praktiske ferdigheter.
  • Psykiater og indremedisiner Ingvard Wilhelmsen (Universitetet i Bergen) har lest inn videosnutten om kortisonfrykt.

  Web-utvikling og andre bidragsytere

  • Vegard A. Johansen (NST) har satt det hele sammen.
  • Vibeke Flytkjær (NST) har ledet prosjektet og vært pedagogisk rådgiver
  • Følgende har bidratt med fotografier: Pasienter fra prosjektet "Eksemveiledning via Internett", assistentlege Teresa Løvold Berents, Jan Fredrik Frantzen, sykepleier Vera Igeland, hudlege Herbert Kirchesch og hudlege Thomas G. Schopf.

  Lærings- og mestringssenteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (LMS UNN) har bidratt til kurset med tekst og video fra www.eksemskolen.nosom er utviklet av LMS UNN i samarbeid med Barne-, Hudavdelingen, NST og brukerrepresentanter.

  En stor takk til pasientene som har gitt oss lov til å bruke bilder av deres eksem! Takk til alle som har jobbet for å få til denne nettsiden

  Hurtigveileder behandling (Hurtigveileder behandling.pdf-6.23 KB)

  Hurtigveileder konsultasjon (Hurtigveileder konsultasjon.pdf-6.46 KB)

  Hurtigveileder sykdomsmod forhold (Hurtigveileder sykdomsmod forhold.pdf-57.37 KB)

  Nedtrappingstabell stor (Nedtrappingstabell stor.pdf-119.85 KB)

  PasInfo Protopic (PasInfo Protopic.pdf250.34 KB)


  logo