Innleggelse på sykehus

Innleggelse på sykehus

.

Hva skjer med eksempasienten som blir innlagt på sykehus? En innleggelse har som hovedhensikt å gi pasienten intensivert behandling. Dette skjer ved at man nøye vurderer behandlingen som er gitt så langt og lager et tilpasset behandlingsopplegg som i all hovedsak baserer seg på de samme prinsipper som behandlingen hjemme. Som oftest får pasienten starte opp med lysbehandling dersom dette er mulig (obs alder).

Etter vårt syn bør et opphold på sykehus også innbefatte systematisk opplæring til pasienten og evt. pårørende. Siden tiden kan være knapp på en travel sengepost, rekker man ofte ikke å gå gjennom alt man kunne tenkt seg. Praktiske prosedyrer prioriteres gjerne, men det er viktig å ha litt tid sammen med pasienten for å finne ut hva det største behovet er akkurat der og da. Spørsmål om allergi er noe de fleste er opptatt av. Det kan også være nødvendig å informere om ulike støtteordninger og rettigheter (stønader til behandlingsutgifter, økt sykefravær osv). Her vil man på de fleste sykehus kunne få bistand fra sosionom.

Dersom det er mulig, bør man tilstrebe å følge pasienten opp på poliklinikken ikke altfor lenge etter utskrivelse. Dette bør fortrinnsvis gjøres av leger og sykepleiere med interesse for atopisk eksem. Siden sykdommen er såpass vanlig, vil kun et mindretall av pasientene få en regelmessig oppfølging hos spesialist