Emneoversikt

 • Forebygging av trykkskader

  Gå til Forebygging av trykkskader

  Målgruppe for nettkurset er alle faggrupper i somatisk rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten. Kurset vil være tilgjengelig til enhver tid, og er laget for også å kunne benyttes som oppslagsverk.

  Hva lærer du:

  Basiskunnskaper om forebygging av trykkskader:

  – Hvorfor oppstår trykkskader og hvem er risikopasienter

  – Hvordan vurdere og gradere trykkskader

  – Innføring i primær og sekundær forebygging av trykkskader 


  Begrepsavklaring:

  De internasjonale retningslinjene «Forebygging og behandling av trykkskade/trykksår» som ble utgitt 2019 benytter nå begrepet
  trykkskade i stedet for trykksår. Endringen bygger på at det ikke alltid er et åpent sår i huden, men en skade i hud og underliggende vev. I kurset vil derfor begrepet trykkskade hovedsakelig benyttes.

  Praktisk informasjon om gjennomføring av kurset:
  Hver modul i kurset kan gjennomføres enkeltvis. I teksten vil du finne lenker som leder til sider med tilleggsinformasjon. Dette er for de som ønsker utdypende kunnskap om temaet. Disse sidene er utskriftsvennlige.

  Det er beregnet en tidsbruk på cirka 1 time for gjennomføring av hele kurset.

  • Kursprøven er tilgjengelig for ansatte i Helse Nord RHF og ligger under fanen «Kursprøve».
  • Hvis du er blitt tildelt kursprøven som et krav i Kompetansemodulen så vil kravet automatisk bli markert som godkjent når kursprøve er bestått.

  Prosjektledelse:

  Regional kompetanseseksjon for somatisk rehabilitering, Rehabiliteringsavdeling, UNN HF.

  Prosjektleder Tove Hauan Løvli Tlf. 41516561

  Kurset er en del av Kompetansetrappa. Kompetansetrappa er et kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord.

  Hjernen med elektrisitet rundt