Emneoversikt

 • Kompetansetrappa

  Gå til Kompetansetrappa

  Hensikten med kurset

  Kompetansetrappa er et tverrfaglig kompetanseprogram og samarbeid i somatisk rehabilitering for voksne, på tvers av lokalisasjoner i Helse Nord.

  Hvem er kurset for?

  Først og fremst for klinikere i alle faggrupper innen spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. Nettkursene på trinn 1 i Kompetansetrappa er tilgjengelig for alle som kommuner, brukerorganisasjoner, pasienter og pårørende.

  Hva vil jeg lære?

  Kompetansetrappa vil gi deg som kliniker kunnskap om rehabilitering av pasienter med: 

  Svelgevansker

  Synsvansker etter hjerneskade

  Forebygging og behandling av trykksår

  Kognitive vansker

  Hjernens anatomi og ulike typer hjerneskade

  Språkvansker

  Ervervet hjerneskade om guiding, forflytting og leiring.

  Gjennomføring

  Kompetanseprogrammet tar sine brukere opp en trapp i åtte temaer. Det foregående trinnet gir grunnlag, og er en forutsetning, for trinnene over. Samtlige temaer begynner med et nettkurs. Nettkursene gir teoretisk kunnskap om gjeldende tema, og er laget slik at den lett kan brukes som et oppslagsverk. Andre trinn er VK-undervisning og/eller praktisk undervisning. Siste trinnet på trappa er erfaringssamlinger. Det vil være mulig å utvikle samlinger til å bli regionale fagnettverk.

  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  Kompetansetrappa er først og fremst beregnet på klinikere innen rehabilitering, men andre, uten forkunnskaper, kan ha utbytte av Kompetansetrappa.

  Kursansvarlig

  Regional kompetanseseksjon innen somatisk rehabilitering, UNN HF, er kursansvarlig.

  Christel Sundfær Johansen, Christel.Sundfaer.Johansen@unn.no, er kontaktperson for kurset.