Emneoversikt

  • De Minste - Nordnorsk fagnettverk

    Kunnskap om hva som fremmer eller hemmer gode oppvekstmiljø er viktig for alle som hjelper barn med familier gjennom sped- og småbarnsalder. Dette nettverket og nettstedet skal bidra til at små barn i hele Nord-Norge skal få best mulig oppfølging og hjelp uansett hvor de bor.

    Målsettingen med nettstedet er at helsearbeidere i Helse Nord skal ha en arena hvor vi kan dele, utforme og publisere kunnskap om utfordringene knyttet til oppfølging av nyfødte barn og deres foreldre i vår region.

    Gå til nettstedet