Emneoversikt

 • Hjernens anatomi

  Gå til Hjernens anatomi

  Hensikten med kurset

  Hensikten med kurset er å gi helsepersonell god kunnskap om hjernens anatomi.

  Hvem er kurset for?

  Målgruppen for nettkurset er ansatte i alle faggrupper i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten.

  Hva vil jeg lære?

  Etter avsluttet kurs skal kursdeltakere:

  • ha grunnleggende kunnskap om hjernens anatomi
  • kjenne til konsekvenser ved ulike skademekanismer og skadelokalisjoner.

  Gjennomføring

  Dette kurset er første steget i mer omfattende undervisning i temaet. Kommende undervisninger kan bestå av forelesninger, praktisk undervisning og/eller erfaringssamlinger, og er foreløpig forbeholdt målgruppen.

  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  Hjernens anatomi er først og fremst beregnet på klinikere innen rehabilitering. Andre, uten forkunnskaper, kan også ha utbytte av kurset

  Kursansvarlig

  Regional kompetanseseksjon innen somatisk rehabilitering, UNN HF, er kursansvarlig.

  Christel Sundfær Johansen, Christel.Sundfaer.Johansen@unn.no, er kontaktperson for kurset.

  Kurset er en del av Kompetansetrappa. Kompetansetrappa er et kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord.

  Hjernen med elektrisitet rundt