Å puste med


Når pustemuskulaturen er svak, eller reguleringen av pusteaktivitet i hjernens pustesenter er forstyrret, kan det være behov for pustehjelp med maskiner. Når slik pustehjelp er nødvendig over lang tid og utenfor sykehus brukes begrepet "langtids mekanisk ventilasjonsstøtte", forkortet LTMV. Hensikten med behandingen er både økt livslengde, bedret helse og bedret livskvalitet. Behandlingen krever kunnskap og ferdigheter, såvel av bruker som pårørende, assistenter eller helsefagarbeidere som kan være en del av nettverket til den det gjelder.

I denne modulen vil du få presentert

  • prinsippene for hvordan ventilasjonsstøtte kan hjelpe pusten
  • hvordan maskinene som gir ventilasjonsstøtte virker
  • hvordan behandlingen kan gis via maske eller trakeostomi
  • hvorfor god hoste er viktig, og hva du kan gjøre ved mye sekretproblematikk
  • beredskap for hvordan du skal forholde deg ved akutte hendelser

Læringsutbytte

Når du har gjennomgått dette kapitlet, har du fått grunnleggende kunnskaper om hva langtids mekanisk ventilasjon er og om bruk av maske, trakeostomi og munnstykke. Du har også lært hvordan du kan håndtere sekretproblematikk og akutte hendelser.