Intro

De vanlige informasjonskildene om pubertet, kjærester og seksualitet er ikke selvfølgelig tilgjengelig og forståelig for den som har en funksjonsnedsettelse. Misforståelser kan gi opphav til ubehagelige situasjoner for ungdommene i den mest sårbare av livets faser, ungdomstiden.

Ungdommer med forståelsesvansker trenger ekstra støtte, veiledning og tilrettelagt opplæring omkring disse temaene.

Habiliteringsteamet for voksne ved Nordlandssykehuset har i samarbeid med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, seksjon Helsekompetanse, og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) laget en nettbasert utgave av opplæringsmateriale "Kropp, identitet og seksualitet". Den nettbaserte versjonen er gjort mulig ved hjelp av finansiering av Bufdir.

"Kropp, identitet og seksualitet" kan brukes:

  • i opplæring, veiledning og i samtaler om temaet kropp, identitet og seksualitet,
  • som et undervisningsmateriell for ungdom med lett utviklingshemming og/eller med kognitive vansker. Det kan også brukes av andre med og uten funksjonsnedsettelser,
  • til undervisning og veiledning i skoler, habiliteringstjenester, helsestasjoner og andre som er engasjert i undervisning og veiledning til mennesker med funksjonsnedsettelser.

Materialet består av to deler:

  • En del er for kursholderen/læreren. Dette er tekstsider og beskrivelse av kursinnholdet og hvordan det skal brukes. 
  • En del er for ungdommen, hvor selve kurset ligger.

Kursmateriellet er enkelt og oversiktlig bygd opp med bilder, tegninger, videoklipp og lettfattelige tekster. Det er lagt opp til at kursholder styrer kurset, men kurset skal gjennomføres i dialog med elevene. 

Vi håper materialet tas i bruk av flest mulig. Lykke til!