Emneoversikt

 • Banner


  Start kurset

  Kurset starter ved å velge "Start kurs her" på knappen nedenfor. Kurset er inndelt i 8 hovedkapitler hvor hvert kapittel er inndelt med underkapitler. Ved hjelp av navigasjonsknappene nede i høyre hjørne kan man navigere fram eller tilbake, eller man kan gå tilbake til hovedmenysiden.

  Start kurset her

  For kursholder

  Her vil du finne informasjon om kurset og kursmateriellet. Blant annet bakgrunn og målsetting med kurset. Du finner også kursmanualen og informasjon om hvordan du tar i bruk den. Manualen er delt inn i de 8 hovedkapitlene som selve kursrommet er inndelt i.

  Til kursmateriell


  Heidi Karoline Lappegård
  Psykiatrisk sykepleier/familieterapeut
  Nordlandssykehuset Bodø.

  Hege Nilsen
  Klinisk vernepleier/sexologisk rådgiver
  Nordlandssykehuset Bodø.  sd

  asfd