1. Introduksjon

I feltet til høyre kan du finne en beskrivelse for hvordan du kan gå frem for å benytte læringsdesign i ditt undervisningsopplegg. Under finner du en beskrivelse av hva læringsdesign er.


Hva er læringdesign?

Læringsdesign handler om planlegging av læring. Dette går ut på hvordan du kan strukturere læringen gjennom å benytte pedagogiske teorier og metoder sammen med teknologiske og digitale verktøy samt internett for å oppnå bedre læringseffekt hos deltakerne - også kalt "blandet læring". Dette vil si at du kombinerer nettbasert læring sammen med fysisk læring, altså du benytter deg av flere undervisningsmetoder. Det handler dermed om å kombinere teknologi, pedagogikk og innhold inn i en ramme for læring som vil legge til rette for økt læringseffekt hos deltakerne.

I denne prosessen kan du benytte deg av ASSURE-modellen som et hjelpemiddel for å komme i gang med læringsdesign. Trykk på plusstegnene for å lese om prosessen i modellen: