Emneoversikt

 • Pedagogikk i LIS-kurs


  Workshop

  Velkommen til selve workshopen om pedagogiske virkemidler i LIS-utdanningen!

  Dato | 06. september 21

  Klokkeslett | 14:00 - 15:30

  For å komme til opptakene av workshopen trykk på knappen under.

  Til opptak workshop 

  Læringsdesign

  Når man skal utvikle et kurs må man ha en tanke om hvordan det skal struktureres for å oppnå den læringseffekten man er ute etter. I den prosessen kan det være nyttig å benytte seg av  læringsdesign for å oppnå det man ønsker av kurset.

  Under vil du finne en innføring i hvordan du kan benytte læringsdesign for å planlegge ditt kurs.

  Ressurser

  Pedagogikk

  Det finnes mange pedagogiske teorier og metoder man kan ta i bruk i ulike læringssammenhenger.

  Under finner du en innføring i ulike pedagogiske teorier og metoder man kan ta i bruk i læringssammenheng for å oppnå mer studentaktiv læring.

  Ressurser

  Verktøy

  I kurs finnes det ulike tekniske verktøy man kan ta i bruk for å bedre kursvirksomhet.

  Under finner du tips og bruksanvisninger i hvordan du kan benytte deg av ulike verktøy i læringssammenheng for å oppnå mer studentaktiv læring.

  Ressurser  Mål

  Målet med dette kurset er at alle som driver med en form for utdanning innen helsevesenet skal få en innføring i pedagogiske virkemidler man kan bruke for å gjøre undervisningen best mulig for deltakerne. Samtidig vil man få innføring i og tips om verktøy som kan brukes i læringsprosessen for å forenkle læringssesjonen og gjøre det mer studentaktivt.

  Innhold

  • Pedagogikk: teori og metoder
  • Mentimeter
  • Film i undervisning
  • Powerpoint i undervisning


  Evaluering

  • Etter kurset vil du få et evalueringsskjema du kan fylle ut. Dette vil være anonymt og vi setter stor pris på at flest mulig tar seg tid til å svare på disse. Vi ønsker å utvikle dette kurset til å bli best mulig for våre deltakere - på forhånd takk!


   Du kan finne evalueringen ved å trykke på knappen under:


   Evaluering PED workshop  Linn Eidem  Linn Eidem

  Pedagogisk rådgiver ved Helsekompetanse.

  Nathalie Blomstereng

  Nathalie Blomstereng

  Pedagogisk rådgiver ved RegUt HN.

  Susanne Ingebrigtsen

  Susanne Ingebrigtsen

  Overlege ved avdeling for Akutt Nevrologi UNN.

  Øystein Grimstad

  Øystein Grimstad

  Overlege ved seksjon for hudsykdommer ved UNN og førsteamanuensis ved UiT.