1. Diverse verktøy i undervisning

Til høyre kan du finne diverse tips til bruk av ulike verktøy i undervisningssammenheng. Vi går inn på ulike verktøy som finnes samtidig som du vil få en innføring i hvordan du kan benytte disse for å oppnå mer studentaktiv læring.

Du vil få en innføring i:

  • PowerPoint i undervisning
  • Interaktivitet: Mentimeter
  • Multimedia i undervisning