Miljøfaktorer og allergi

Immunologiske reaksjoner

Med allergi forstår vi en overfølsomhetsreaksjon (hypersensitivitet) mot stoffer i miljøet. Bak allergiske reaksjoner finner man ulike immunologiske mekanismer. Her gjengis en vanlig immunologisk basert inndeling av ulike hypersensitivitetsreaksjoner. Det henvises til spesialliteraturen om man ønsker en mer detaljert fremstilling.

  • Type 1-allergi (straksreaksjon): IgE antistoffer reagerer med antigen og mastceller. Histamin frigjøres.
  • Type 2-allergi (cytotoksisk reaksjon): IgG antistoffer bindes til antigener på celleoverflaten til den "allergene" cellen som så angripes av T-celler.
  • Type 3-allergi (immunkompleks-reaksjon): IgG antistoffer og sirkulerende allergener danner immunkomplekser som starter en inflammatorisk reaksjon.
  • Type 4-allergi (forsinket hypersensitivitetsreaksjon): Sensibiliserte T-celler setter i gang en immunologisk reaksjon når de treffer på antigener som de kjenner igjen fra tidligere.

Hos pasienter med atopisk eksem ses hovedsakelig type 1-allergi, men også type 4-allergi vil kunne forekomme (allergisk kontaktdermatitt). En type-1 reaksjon kan arte seg på den måten at det oppstår kløe i svelget og/eller på huden rundt munnen i løpet av minutter etter inntak av f.e. egg hos en eggallergiker. Evt. sees rødme i huden. Ett døgn senere kan så eksemet blusse opp.