Miljøfaktorer og allergi

Eksemets utvikling

Mange forhold kan spille inn når et utbrudd med atopisk eksem er i gang. Pasient og lege vil ofte forsøke å identifisere utløsende årsaker i miljøet. Det er naturlig fordi man kan tenke seg å dermed ha en mulighet til å påvirke eksemets forløp. Følelsesmessig stress fører vanligvis også til forverring av eksemet eller et akutt utbrudd. Vi skal straks se litt nærmere på slike sykdomsmodifiserende forhold. Det er dog viktig å være klar over at det kan oppstå kraftige eksemutbrudd uten noen åpenbar utløsende årsak. Man har brukt begrepet "endogent eksem". Sykdommen lever sitt eget liv og kan komme frem når som helst.

Sykdomsmodifiserende forhold

Det finnes ulike former for sykdomsmodifiserende forhold. Blant de viktigste kan nevnes:

  • Overdreven kroppshygiene med eller uten såpe
  • Hudirriterende substanser (gjerne parfymerte) slik som såper, fuktighetskremer, sjampoer.
  • Klimatiske forhold, altså vær og vind, spesielt i den kalde årstiden.
  • Psykogene forhold, dvs. ulike typer stress
  • Matvareoverfølsomhet (særlig hos barn)

.

Eksemets utvikling

Tiden før eksemet blir synlig for det blåtte øyet er av stor betydning. Dette er vist i illustrasjonen over. Den grå vannrette linjen viser når et eksem blir synlig i huden. Før dette skjer har forskjellige faktorer påvirket huden i ugunstig retning. Kurven nærmer seg den grå linjen. Overskrides denne grensen får pasienten et eksemutbrudd. Hva betyr dette for helsepersonell som skal hjelpe pasienten? Det betyr at man må vurdere mulige sykdomsmodifiserende faktorer i perioden forut for eksemutbruddet. Det kan i mange tilfeller dreie seg om uker og endog måneder der forskjellige irriterende forhold har påvirket huden i ugunstig retning uten at det har vært synlig eksem på huden. Pasienten selv er vanligvis ikke klar over dette tidsvinduet.

Man ser av illustrasjonen at når behandlingen av eksemet virker, så beveger kurven seg under den grå linjen igjen. Eksemet blir tilsynelatende borte. Dette har konsekvenser for behandlingen. Sykdomsmodifiserende faktorer vil igjen lett kunne føre til at kurven krysser den grå linjen på ny og eksemet kommer tilbake. Huden har ikke oppnådd sin opprinnelige motstandsdyktighet før kurven kommer helt ned. Det betyr i praksis at behandlingen ikke skal slutte når eksemet ikke synes lenger. Spesielt den daglige bruken av fuktighetskremer og en bevisst unngåelse av sykdomsmodifiserende faktorer (som nevnt over) er avgjørende.