Å samarbeide med

Introduksjon

Å ha andres hjem som sin arbeidsplass er utfordrende, både for den som bor og den som arbeider der. Den som bor der må kunne være herre i eget hus. Samtidig må den som er på jobb der oppleve at det er en god arbeidsplass, at arbeidsmiljøet er godt og at arbeidet er meningsfylt. Dette krever en grunnleggende respekt og fortrolighet mellom partene. Kommunikasjon er så mye mer enn ordene som blir sagt. Også kroppsspråk, berøringer, interesse, stemning og humør kan være faktorer som er avgjørende for gode resultater. 

Brukeren av LTMV skal kunne delta i samfunnet på lik fot som andre. Å få behandling for pustesvikt er ikke til hinder for å gå på skole, ta høyere utdanning eller ha jobb. Det er den enkeltes interesse og krefter som bestemmer deltakelsen. Som assistent skal en bidra til at brukeren får realisert sine behov, enten det innebærer å gå på fotballkamp, på besøk, på politiske møter eller i teater. For noen er det viktig å lage god mat og finne god vin som passer til. For andre er det viktig å komme seg på kino eller konserter. Gjennom filmintervjuene med Øyvind, Jørgen, Vanja, assistenter, venner og pårørende får du oppleve hva de er opptatt av i sine roller.

Læringsutbytte

Hovedmålet for denne delen av nettkurset er å peke på det som er viktig for at pustehjelpemidler brukes på riktig måte - tilpasset den enkelte brukers behov i vid forstand. Mange som bruker pustehjelpemidler har også behov for assistanse til bruken av utstyret og andre hjelpemidler.

"Å samarbeide med" handler om hvordan man sørger for best mulig samarbeid mellom bruker og assistent eller hjelper.