Å leve med


Når pusten svikter er det viktig å prøve å lære seg å akseptere situasjonen. I dette nettkurset møter du flere brukere av pustehjelpemidler som forteller sin historie om hvordan de lever med pustehjelp. Jørgen sier:

I kurset blir du introdusert for Jørgen, Vanja og Øyvind og deres tanker om utvikling av sykdommen og sin situasjon som bruker av pustehjelp.

Læringsutbytte

Gjennom filmintervjuer med forskjellige brukere får du kunnskap om forskjellighet, om at ingen mennesker er like, og at god kommunikasjon mellom hjelpere og den som har behov for hjelp er helt nødvendig for at resultatet skal bli bra.

Personer i forskjellig alder, kjønn og livssituasjon og med ulik personlighet har forskjellige interesser og ønsker. Du vil også få innsikt i at hjelpemidler og assistenter kan bidra til å overvinne hindringer i hverdagen slik at brukerens forventninger i størst mulig grad kan innfris.