Viktige begreper

Barriere
Hudens ytre lag, epidermis, fungerer som en beskyttende barriere ("grense") mot ytre påvirkninger som sol, vann, mikrober o.l. Hudens barrierefunksjon er langt mer avansert enn tidligere antatt med bl.a. immunforsvar og reguleringssystem for hudens vanninnhold.

Calcineurinhemmer
En ny type medikamenter uten kortison (synonymt "kalcineurininhibitor"). Brukes i eksembehandling som krem/salve (f.e. Protopic, Elidel).

Intertriginøse hudområder
Hudpartier der hud berører hud, f.e. i armhulen, under brystene på kvinner, i genitalia.

Kortison
En gruppe naturlig forekommende hormoner i kroppen (synonymt "steroid"). Finnes kunstig fremstilt og brukes som medikament, både til lokalt og innvortes bruk. Kortisoner har en god betennelsesdempende og kløedempende virkning, men med fare for bivirkninger ved feil bruk.

Krem
Middel på olje/vann-basis (emulsjon) til innsmøring på huden. Fetere enn lotion, mindre fet enn salve.

Liniment
Flytende middel til hudbehandling.

Lotion
Vandig middel med lavt fettinnhold. Lite egnet til tørr eksemhud. Markedsføres også som "milk".

Nedtrapping
Kortisoner må som regel gradvis trappes ned før man kan stoppe helt. En nedtrappingsplan bør tilpasses individuelt.

Okklusjon
Behandlingsteknikk der huden dekkes til ved hjelp av plasthansker eller glapak (eller spesielle plastre som f.e. Duoderm) for å gi en sterkere virkning av f.e. kortisonkrem.

Oppløsning
Flytende middel til hudbehandling.

Salve
Middel på olje/vann-basis (emulsjon) til innsmøring på huden. Fetere enn krem og lotion.

Steroidofobi
"Kortisonskrekk" kan forekomme både hos pasient og lege. Frykt for bivirkninger gjør at man enten ikke bruker kortison i det hele tatt eller i for kort tid og/eller med for svake preparater.