Kortison

Bivirkninger av kortison

De vanligste bivirkninger ved bruk av lokale kortisonpreparater (salver, kremer, oppløsninger) er:

Acne

 • Kan ses ved systemisk eller lokal terapi. Steroidindusert acne likner på vanlige kviser, men kan ses på atypiske lokalisasjoner.
 • Bivirkningen er reversibel.

Allergisk kontaktdermatitt

 • Allergi kan oppstå mot tilsetningsstoffer eller kortisonet. Faren er størst ved kremer og minst ved salver da salver inneholder færre konserveringsmidler. Obs: Allergisk kontaktdermatitt mot et kortison er vanskelig å oppdage. Mistanke oppstår når behandlingen svikter eller pasienten får hurtige tilbakefall. Kontakt hudlege.
 • Bivirkningen er ikke reversibel (allergien er varig).

Atrofi

 • Huden blir tynn. Obs: Dette blir av mange pasienter ofte forvekslet med den terapeutiske effekten når hevelse oppstått som følge av eksemet går tilbake. Pasienten må informeres om at dette ikke er en bivirkning.
 • Bivirkningen er delvis reversibel.

Hypopigmentering

 • Ved langvarig bruk kan huden bli lysere. Obs: Dette kan lett forveksles med lyse områder som skyldes langvarig eksem i seg selv.
 • Bivirkningen er delvis reversibel.

Økt hårvekst (hypertrichose)

 • Vanligvis ses lite fremtredende tynt hår.
 • Bivirkningen er delvis reversibel.

Maskering av infeksjoner

 • Kan ses ved bakterielle og soppinfeksjoner ("Tinea incognito").
 • Bivirkningen er reversibel.

Klissete hud

 • Dette er en viktig "bivirkning" for mange pasienter, særlig menn. Resultatet kan være at pasienten ikke bruker preparatet. Kremer føles generelt mindre klissete. La pasienten komme med tilbakemeldinger. Dersom behandlingen rent praktisk ikke er forenlig med jobbsituasjonen kan sykemelding være aktuelt.
 • Bivirkningen er reversibel.

Perioral dermatitt/Rosacea

 • Eksemlignende forandringer (delvis med kviser) i ansiktet, spesielt rundt munnen.
 • Hyppigst hos unge kvinner, kan forekomme hos barn.
 • Bivirkningen er reversibel.

Forsinket sårtilheling

 • Ved eksem er dette sjeldent et problem. Infisert eksem kan behandles med kortison selv om det ses mindre ulserasjoner (forutsatt at infeksjonen også behandles).
 • Bivirkningen er reversibel.

Striae

 • Ses typisk på abdomen, sete og lår.
 • Bivirkningen er ikke reversibel.

Sviing og brenning

 • Ved hissig eksem svir det meste som påføres huden. Dette kan behandles med en fuktighetskrem som pasienten tåler (evt. vaselin) og evt. kaliumpermanganatbad (tynt!) og Burows maske.
 • Bivirkningen er reversibel.

Systemisk absorpsjon

 • Acne, Cushing syndrom og veksthemning pga påvirkning av hypofysen kan ses ved stort overforbruk av lokale kortisoner over lang tid (som regel flere måneder - kortere ved bruk av gruppe 3 og 4 preparater). Obs: Spebarn og premature. Pga relatitvt større hudoverflate er det større risiko for systemisk påvirkning!
 • Bivirkningen er delvis reversibel.

Teleangiectasier

 • Små fremtredende blodkar i huden. Spesielt utsatt er ansiktet.
 • Bivirkningen er delvis reversibel.