Kortison

Fingertupp-enheten - Hvor mye kortison skal påføres?

Fuktighetskrem skal brukes liberalt - jmf Veras demonstrasjon av påsmøring av fuktighetskrem i avsnittet "Basiskunnskaper". Det er straks mer uklart hvor mye kortisonkrem eller -salve man skal påføre huden. Om pasienten bruker for lite kortison, kan behandlingseffekten utebli. Brukes for mye, må man regne med økt forekomst av bivirkninger. Det finnes imidlertid en objektiv måte å angi mengden kortison som skal brukes på et gitt hudområde: "Fingertupp-enheten".

.


En fingertupp-enhet er definert som mengden kortisonsalve som er nødvendig for å dekke huden på pekefingeren fra tuppen til første hudfold på innsiden av fingeren (uten å gni kremen ut), se bildet.

Tuben skal per definisjon ha en 5 mm stor åpning. Dette tilsvarer da 0,43 g salve hos kvinner og 0,49 g salve hos menn.

Tabell 1 viser hvor mange slike fingertupp-enheter som trengs for å behandle ulike hudområder hos voksne. En tilsvarende oversikt for barn gis i tabell 2  - merk at det her alltid refereres til en voksen fingertupp! Forventet forbruk ved smøring 1 x daglig over en 4 ukers periode er vist i tabell 3 og 4.

Tabell 1 – Fingertupp-enheter, voksne

 

Kvinner

Menn

Ansikt og nakke

2

2,5

Trunkus med nates

13,5

13,5

En arm

3

3,5

En hånd

1

1,5

Ett lår og legg

5,5

6

En fot

1,5

2

Antall fingertupp-enheter som trengs for en gangs påføring av kortisonsalve, avrundet til nærmeste ½ enhet.

 

Tabell 2 – Fingertupp-enheter, barn

 

3-6 mnd

1-2 år

3-5 år

6-10 år

Ansikt og nakke

1

1,5

1,5

2

Trunkus med nates

2,5

5

6,5

8,5

En arm og hånd

1

1,5

2

2,5

Et lår med legg og fot

1,5

2

3

4,5

Antall fingertupp-enheter som trengs for en gangs påføring av kortisonsalve, avrundet til nærmeste ½ enhet. Obs: Det refereres til en voksen fingertupp!

 

Tabell 3 – Månedsforbruk, voksne

 

Kvinner

Menn

Ansikt og nakke

25

35

Trunkus med nates

160

185

En arm

35

50

En hånd

15

15

Et lår og legg

70

80

En fot

20

25

Mengde i gram ved bruk 1 x daglig i 4 uker (avrundet til nærmeste 5-tall)


Tabell 4 – Månedsforbruk, barn

 

3-6 mnd

1-2 år

3-5 år

6-10 år

Ansikt og nakke

10

20

20

25

Trunkus med nates

30

60

80

10

En arm og hånd

10

20

25

30

Et lår med legg og fot

20

25

35

55

Mengde i gram ved bruk 1 x daglig i 4 uker (basert på FTU-tabell, avrundet til nærmeste 5-tall)

 

Angivelsene kan brukes i opplæringen av pasienter slik at usikkerheten vedrørende kortisonforbruk forhåpentligvis kan begrenses. Disse verdiene er selvfølgelig veiledende og må anvendes med skjønn!