Praktisk bruk av kortison

Lokale kortisonpreparater må tilpasses individuelt i forhold til pasienten og det kliniske bildet. Målet er å oppnå rimelig symptomkontroll innen 1 uke (dvs betydelig mindre kløe og rødme). Ved utbredte eksemforandringer må ofte forskjellige preparater brukes alt etter hvilket område på kroppen det gjelder. Kortisonbehandlingen kan deles inn i 3 faser:

  1. Behandlingsfasen: Kortison brukes daglig. Denne perioden kan vare fra noen dager til flere uker. I løpet av denne fasen skal eksemet komme under kontroll, dvs. at kløens intensitet skal avta betydelig eller forsvinne helt. Rødmen i huden skal blekne.
  2. Nedtrappingsfasen: Når man har oppnådd kontroll, startes nedtrappingen. Det gis gradvis mindre kortison. Illustrasjonen under viser et vanlig oppsett. Man går ned med smørehyppigheten fra to ganger daglig til en gang daglig, så til en gang daglig annenhver dag og så til en gang daglig 2-3 dager/uke.
  3. Vedlikeholdsfasen: For å hindre tilbakefall gis kortison to ganger ukentlig som vedlikeholdsbehandling. Dette gjelder selv om eksemet tilsynelatende er borte. (Man smører primært de hudområdene der det har vært eksem.)

Obs: For at denne strategien skal fungere, er det alltid nødvendig med tilleggsbehandling slik som fuktighetskremer, spesielle tiltak mot evt. infeksjoner og selvfølgelig unngåelse av utløsende/forverrende faktorer.

.

Illustrasjonen viser et vanlig opplegg for nedtrapping av lokale kortisoner. Flere andre finnes.

En alternativ løsning er å skifte fra et sterkt kortison til et svakere preparat underveis. Men eksemet må være under kontroll først!

Nedtrapping er ikke nødvendig dersom eksemet blir helt borte i løpet av en uke. Det kan være tilfelle ved svake eksemer.

Samtidig bruk av fuktighetskrem

Regelmessig bruk av fuktighetskrem flere ganger daglig er en hjørnestein i all eksembehandling. Det er ingen absolutt regel for valg av rekkefølge, men man anbefaler ofte å smøre kortison først. Etter ca. 10-15 min kan fuktighetskrem påsmøres.

Oppfølging av behandlingen

De fleste pasienter har behov for tett oppfølging når kortison skal trappes ned. Mange er engstelige for bivirkninger og trapper for raskt ned. Første kontrolltime kan gjerne settes opp etter ca 10 dager. Man får da muligheten til å kontrollere behandlingseffekten og evt. justere intensitet og varighet av kortisonbehandlingen.

Systemiske steroider

Behandling med kortisontabletter (f.e. Prednisolon) brukes enkelte ganger i spesielt vanskelige tilfeller. For voksne gis ofte 20-30 mg første uken, deretter nedtrapping over 2-3 uker. Pasienten slipper ikke å fortsette med god lokal behandling. Mange får likevel følelsen av at dette er en lettvint løsning. Denne behandlingen krever derfor et godt og nært samarbeide med pasienten og passer best for leger med erfaring innen eksembehandling.