Dosering

De fleste kortisonpreparater kan smøres inntil 2 ganger daglig. Studier har vist at smøring 2 ganger daglig i praksis gir liten tilleggseffekt sammenliknet med smøring 1 gang daglig. Smøring 2 ganger daglig kan likevel være hensiksmessig for de mest uttalte eksemene.

Enkelte midler har 1 gang daglig som maksimal dosering, f.e. Elocon.

Nedtrapping

Kortisoner kan ikke brukes kontinuerlig (dvs. daglig) over lang tid pga fare for bivirkninger. Begrepet «lang tid» kan være diffust og er avhengig av bl.a. lokalisasjon på kroppen, preparatets styrke og pasientens alder, men som regel tenker man i størrelsesorden uker-måneder. Det finnes forskjellige doseringsopplegg slik at huden får pauser innimellom. Se neste side "Praktisk bruk av kortison".

Forsterkende effekter - okklusjon

Okklusjon (tildekking) forsterker kortisonets effekt betydelig. I praksis kan man bruke plasthansker eller kjøkkenplast (f.e. «Glapak»). Huden smøres med salve eller krem og dekkes til med plast. Virketiden er 5-7 timer (eller kortere om pasienten merker ubehag eller irritasjon), så tas plasten av. Dette kan gjøres om natten. Denne teknikken kan med fordel brukes til behandling av infiltrerte ("tykke") eksemforandringer på hender og føtter.

Duoderm plaster er godt egnet til okklusjon av små hudområder (f.e. typiske kløeknuter eller «noduli»). Under Duoderm må flytende kortison brukes ellers vil ikke plasteret holde seg på huden. Intertriginøse hudområder (aksiller, under brystene og genitalt) gir en naturlig okklusiv effekt. Her skal ikke okklusjonsbehandling gjennomføres.

Obs: Okklusjon av større hudområder (f.e. en hel hånd eller fot) hos spebarn/mindre barn må unngås pga. av fare for systemisk absorpsjon av steroider. Konferer med hud eller barnelege.