Andre infeksjoner

Impetigo (brennkopper)

Infisert eksem kan fremstå som impetigo contagiosa som skyldes gule stafylokokker. Impetigo bullosa er en variant med store blemmer. Impetigo kan opptre i et begrenset hudområde med noen få lesjoner (og ikke bare i ansiktet) eller utbredt over flere hudregioner. En bakterieprøve kan være nyttig for å se om andre bakterier enn gule stafylokokker er involvert. Ved kraftige tilfeller avventer man bruk av kortisonkremer i de affiserte områdene. Ellers lokal infeksjonsbehandling som ved sekundærinfisert eksem. Systemiske antibiotika vurderes i uttalte tilfeller, men god lokal behandling er uansett påkrevd.

Obs:

  1. Det er utbrett resistens overfor fusidin i stafylokokkstammene.
  2. Vanlige antiseptiske kremer ("Bacimycin", "Pyrisept") kan virke hudirriterende hos eksempasienter. Midlene bør kun brukes i en kort periode (få dager).

For terapianbefalinger og tiltak i barnehager / skoler, se Folkehelseinstituttets Terapianbefalinger ved impetigo (ekstern side).

Kliniske bilder av impetigo og andre infeksjoner finnes her.

 

Eczema herpeticum

Ezcema herpeticum (også "ezcema herpeticatum") er en komplikasjon ved atopisk eksem der huden infiseres med herpes simplex virus. Sjeldent. Typisk ses tallrike vesikler ("små blemmer"), men også pustler, papler og utstansede ulcerasjoner. Huden kan i tillegg infiseres med bakterier ("superinfeksjon") og tilstanden fremstår tilsynelatende som en vanlig bakteriell sekundærinfeksjon. Evt. feber og allmensymptomer. Mistenkes alltid ved akutt og generell forverring av eksem. Behandles med Valtrex tabl. Ved dårlig allmentilstand vurderes innleggelse i sykehus for evt. i.v.-behandling.


.
Bilde I-4. Flere større blemmer som er i ferd med å tørke inn. Klinisk fremstår det som impetigo eller ”impetiginisert” eksem. Diagnose: Se bilde I-7.


.
Bilde I-5. Samme pasient som i bilde I-4. Man ser tallrike mindre ulcerasjoner og større innsunkne blemmer. Det fremstår klinisk som ”impetiginisert” eksem. Diagnose: Eczema herpeticum med bakteriell sekundærinfeksjon.


Tinea ("ringorm")

Tinea er en infeksjon i huden med sopp av typen dermatofytter (mange arter). Husk alltid verifisering av diagnosen ved dyrkning og/eller mikroskopi da eksemlesjoner kan være sirkulære og ligne på tinea. Behandling lokalt med clotrimazol eller liknende midler.

Obs: Lokale soppmidler kan ha irritative effekter hos eksempasienter.

 

Candida

Candida tilhører normalflora på hud / slimhud. Overvekst av candida kan forekomme f.e. i bleieområdet. Viktigste tiltak er vanlig eksembehandling og KP-bad. Spesifikk soppbehandling (f.e.clotrimazol) gis i uttalte tilfeller og da kun som et supplement i kort tid (ca 1 uke).

 

Erysipelas

Typisk erysipelas er sjeldent ved atopisk eksem. Streptokokker kan dog forekomme i infisert eksem, med og uten gule stafylokokker.

 

Mollusker

Molluscum contagiosum er nokså vanlig hos barn med atopisk eksem. Tilstanden skyldes et virus og er ufarlig. Man kan se alt fra noen få mollusker til svært utbredte forandringer. Mollusker vil forsvinne av seg selv og behøver vanligvis ingen behandling. Dersom de klores opp kan de bli sekundærinfiserte med eksem rundt. Sekundær infeksjon og evt. eksem behandles på vanlig måte.