Resepter, søknader, skjemaer - slik ser de ut.

Innhold:

  • Resept Alsol oppløsning
  • Nedtrappingsskjema kortisonkrem
  • Pasientinfo Protopic
  • Vedlegg til søknad om grunn og hjelpestønad

Resept på Alsol (til Burows maske):

.

Behandlingsskjema som viser nedtrapping av kortison. Fylles ut individuelt for hver pasient:
.

Eksempel på Pasientinformasjon for bruk av Protopic:

Pasient Informasjon - PROTOPIC - side 1 av 2

Hva er PROTOPIC og hvordan virker preparatet ?

Protopic er en salve som inneholder tacrolimus. Tacrolimus bremser aktiviteten i T-celler, som har en viktig rolle i hudens immunforsvar fordi T cellene kan starte betennelsesreaksjoner. Eksem er et eksempel på en tilstand der kroppen selv lager en betennelsesreaksjon ved hjelp av aktivering av T-celler. Ca 70% av pasienter med atopisk eksem vil ha god effekt av protopic salve.

Tacrolimus trenger inn i huden, men bare en liten del trenger gjennom huden og suges opp. Derfor får man ved eksemer en høy konsentrasjon av medisinen i huden, der medisinen skal virke, og lite bivirkninger fra andre organer.

Tacrolimus har ingen effekt på hudceller og virker ikke fortynnende på hud eller underhud slik som kortisonpreparater kan gjøre.

Hvordan brukes PROTOPIC?

Salven smøres tynt på utslettene og masseres godt inn i huden morgen og kveld i 3-4 uker. Protopic kan deretter brukes etter avtale med hudlege som vedlikeholdsbehandling i perioder.

Ved svært aktiv og kløende eksem kan det være aktuelt å starte behandlingen med sterk kortison noen dager for å dempe irritasjonen i huden før man starter med Protopic.

Virkningen av Protopic kommer vanligvis etter en ukes behandling.

Man skal helst ikke smøre andre kremer eller salver på huden i perioden 2 timer før til 2 timer etter smurning med Protopic. Dette fordi slike preparater kan binde tacrolimus slik at det ikke trenger inn i huden.

Hva er vanlige bivirkninger?

I starten av behandlingen vil ca 50% oppleve en brennende eller sviende følelse i huden som vanligvis varer i ca 20 minutter etter at man har smurt Protopic.

Rundt 20% av pasientene får kløe. 10% får influensa-lignende symptomer med litt frysninger og varmefølelse etter påsmøring av kremen. Enkelte kan også få blussende rødhet i huden.

Alle disse plagene bruker å bli mindre uttalte eller forsvinne etter 1 -2 ukers bruk. Barn får oftest ikke så sterke bivirkninger som voksne.

Protopic har vært i bruk siden 1994, og 20 000 pasienter har fått behandling med preparatet. I skrivende stund er det ikke registrert langtidsbivirkninger ved bruk av Protopic, verken med tanke på lever eller nyre problemer, eller hudkreft.

 

Side 2 Pasient Informasjon - PROTOPIC

Kontroller

Det er som hovedregel ikke nødvendig med blodprøvekontroller ved bruk av Protopic.

Graviditet og amming

Det foreligger ingen studier der Protopic er gitt til gravide, og medikamentet skal derfor ikke brukes av gravide.

Protopic er ikke anbefalt brukt til kvinner som ammer. Dette fordi det finnes en mulighet for at litt tacrolimus kan suges opp gjennom huden, og dette kan så i neste omgang skilles ut i morsmelk.

Medikamentet har ingen kjent virkning på fruktbarhet hos kvinner eller menn.

Andre forhåndsregler

Protopic skal ikke brukes av pasienter som er allergiske mot macrolider (Erythromycin og lignende stoffer).

Unngå alkohol i behandlingsperioden.

Mange pasienter har reagert med intens brennende følelse i huden når de har inntatt alkohol under Protopic behandling. Enkelte har også utviklet kraftig rødhet i huden, særlig i ansiktet. Disse reaksjonene er ikke farlige, men har for enkelte medført at de midlertidig har måttet avbryte behandlingen.

Unngå soleksponering.

Både soling ute, lysbehandling, samt solarium skal unngås så lenge man behandler med Protopic. Grunnen til dette er at hudens immunforsvar under Protopic-behandling teoretisk kan være såpass bremset at den ikke klarer å reparere de sollys-framkalte skadene som oppstår, noe som i neste omgang på lang sikt kan øke risikoen for ulike typer hudkreft. Dette har vi enda ikke lang nok observasjonstid til sikkert å kunne utelukke, men det er til nå ikke noe som tyder på økt risk for hudkreft ved samtidig soleksponering. Effekten av Protopic i huden vil vare i 1-2 uker etter at man har sluttet med preparatet.

Vaksinering

Vaksinering bør om mulig foretas før oppstart med Protopic eller 2 uker etter avsluttet behandling. For vaksinering med levende vaksiner anbefales at man venter 4 uker etter at man har sluttet med Protopic

Hudpoliklinkken Levanger/051002 THN/revidert 250808 THN/

 

Eksempel på vedlegg til søknad om grunn og hjelpestønad: