Kløedempende tiltak

Hovedproblemet ved atopisk eksem er kløen. I den akutte fasen er det viktigste enkelttiltaket mot kløe lokal behandling med et egnet kortison. På lengre sikt spiller fuktighetskremer en viktig kløeforebyggende rolle. Men det er også andre forhold som kan virke kløedempende.

Antihistaminer

Antihistaminer brukes ofte som kløedempende medikasjon selv når det ikke foreligger en allergi. Det finnes ingen god dokumentasjon på at disse medikamentene har en spesifikk kløedempende effekt. Vår erfaring er imidlertid at antihistaminer kan ha en god kløedempende virkning hos barn, spesielt ved nattlig kløe. Visse forutsetninger må dog være oppfylt når medisinering med antihistaminer gis:

  • God lokal behandling med kortisoner og fuktighetskremer er etablert.
  • Antihistaminer må gis kontinuerlig over en viss tid (minimum 1-2 uker).
  • Doseringen av antihistaminer tilpasses individuelt. Hos barn kreves ofte relativ høy dosering. Konferer evt. med hud eller barnelege.
  • Begynn med første generasjons antihistaminer, spesielt ved nattlig kløe.

Moderat temperatur

Mennesker med atopisk eksem er ofte varm i huden. I varme omgivelser klør huden lettere. Tilpasning av omgivelsestemperaturen er et viktig kløebegrensende tiltak. Vær spesielt obs på følgende situasjoner:

Dusjing i varmt vann: Ikke sjeldent hører vi om pasienter som liker å dusje i glovarmt vann da det oppleves behagelig. Dette er svært ugunstig for huden på lang sikt.

Varme på soverommet: Soverommet bør holdes relativt kjølig.

Tette klær: For mye tøy gjør at huden blir varm og klør. Dessuten kan visse tøytyper virke irriterende og kløefremmende ved direkte kontakt med huden. Dette er individuelt og hver enkelt pasient må prøve seg frem med hva man tåler å ha på huden.

Ro

En livssituasjon med stress (eksamenslesing, samlivsbrudd, dødsfall) senker kløeterskelen, altså: man klør seg når man ellers ikke ville gjort det. Ved alle kløende hudlidelser bør det være relativt lav terskel for sykemelding og annen omsorg.

Våtbandasje

Bruk av fuktighetskrem under våtbandasje er et meget effektivt tiltak mot sterkt kløende eksem. Det forutsettes at en evt. sekundær infeksjon er behandlet. Se Vera legge våtbandasje i neste avsnitt.