Hva er eksem?

Det finnes flere typer eksem. En av de vanligste er atopisk eksem. Ofte brukes også navnet "barneeksem", men det finnes mange synonymer (Atopisk dermatitt, Endogent eksem, Prurigo Besnier, Neurodermitis atopica). Atopi er et medfødt anlegg for atopiske sykdommer, dvs. astma, høysnue, allergisk øyekatarr, atopisk eksem og urticaria (elveblest). Mennesker med atopi har lettere for å reagere overfølsomt i luftveier, tarm og hud. Lymfocytter (en bestemt type hvite blodceller) aktiveres (først Th2-celler, senere Th1-celler) og slipper ut betennelsesstoffer som så fører til overfølsomhetsreaksjoner. Noen har bare en atopisk sykdom, mens andre kan ha flere. Atopi er arvelig.

Atopisk eksem er en betennelse i huden som gir kløe. Det skyldes ikke allergi eller infeksjon og er ikke smittsomt. For at huden skal være smidig og tøyelig må den ha et visst fuktighetsinnhold. Eksemhud har en endret fuktighetsbalanse. For mye vann forsvinner fra huden. Årsakene er ikke helt klarlagt, men nedsatt talgproduksjon synes å spille en rolle. Med få unntak ser man at huden hos personer med eksem alltid er tørr. Tørr hud klør lett. Det oppstår sprekker og huden kan bli sår. Under et akutt eksemutbrudd øker blodgjennomstrømningen i huden. Betennelsesstoffer fraktes til huden og rødme og hevelser kan oppstå. På tross av betennelsesreaksjoner er forsvaret mot bakterier og virus nedsatt. Forskere mener at det bl.a. skyldes en forstyrrelse i immunsystemet. Det oppstår dog sjeldent alvorlige infeksjoner, men det er grunn till å tro at overvekst av bakterier opprettholder eksemet og hindrer rask bedring.

Alle de beskrevne forhold fører til at huden er mindre motstandsdyktig mot ytre fysiske og biologiske påvirkninger. Tilstanden er kronisk, men i perioder kan man være tilsynelatende bra. Så kan utbrudd komme uten at man finner en forklaring på det. Vi vet at en rekke forhold kan forverre eksemet og gjøre behandlingen vanskeligere. Blant de viktigste er: Varme, svetting, mye kontakt med vann, kontakt med såpe, kosmetikk, infeksjoner (i huden eller generelt), stress, sigarettrøyk, inntak av visse matsorter, kontakt med kjæledyr, visse typer tøy, mye soling, væromslag og allergier.

Forekomst


Atopisk eksem har en prevalens på opptil 15 -20% hos barn. 90 % utvikler symptomer før 5 års alder. Forekomsten har vært økende de siste 30 år. Ca 70% av pasientene blir helt kvitt eksemplagene til voksenalder, men opptil 50 % får plager med irritative håndeksemer på atopisk basis. Ca 1 % av en voksenpopulasjon har vedvarende atopisk eksem. Sykdommen er dermed en av de hyppigst forekommende hudlidelser i vår del av verden.

(Prevalenstallene vil variere ut fra hvilken populasjon man ser på. )