Fysiske tegn på vold og seksuelle overgrep

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har laget en elektronisk voldsveileder for helse- og omsorgspersonell ved mistanke om vold og seksuelle overgrep. Mye av innholdet i denne veilederen kan også være nyttig for deg som jobber i skolen. 

I veilederen listes en rekke forskjellige skadetyper:

 • Blåmerker
 • Rifter, kutt, hudavskrapninger, arr
 • Bittmerker
 • Brannskader
 • Øre/nese/hals-, øye- og ansiktsskader
 • Skjelettskader (hevelser, brist, brudd, leddskade, feks. albuledd, som ved "pulled elbow")
 • Hodeskader
 • Øyefunn ved hodeskader (særlig blødninger etter filleristing av spebarn, såkalt shaken baby syndrom)
 • Spinalskader (skader i ryggmargen)
 • Bukskader
 • Thoraxskader (skader i overkroppen)
 • Tannskader og andre sykdommer/problemer knyttet til munn og svelg (brekninger, svelgeproblemer)

Patch, Stone, Fasade, Reparasjon, Innstillingen

Slike skader kan også inngå i skadebilde ved seksuelle overgrep, der disse har vært utøvet med vold. Hos barn med epilepsi kan vold og seksuelle overgrep fremkalle hyppigere og sterkere epileptogen aktivitet (det vil si anfall).

Andre, mer direkte fysiske tegn på seksuelle overgrep kan være i form av synlige skader på kjønnsorganene eller uvanlig lukt eller utflod fra disse (begge kjønn). Hyppige urinveisinfeksjoner eller andre betennelsesreaksjoner i ytre og indre genitalia (kjønnsorganer) kan skyldes seksuelle overgrep. Også skader eller infeksjoner i endetarm og analåpningen kan være tegn på seksuelle overgrep. Slike skader kan komme som direkte følge av penetrering (inntrengning) i skjede eller endetarm, og som indirekte følge av seksuelt overførbare infeksjoner barnet påføres fra personen som utsetter dem for overgrep.

Brekninger og oppkast eller uvanlige eller uforklarlige problemer med å svelge mat og drikke kan for noen barn henge sammen med at de har blitt tvunget til oralt samleie (inntregning av penis i munnen, med eller uten sædavgang).

Andre indirekte tegn på vold og seksuelle overgrep kan være:

 • Sundrevne klær
 • Blodflekker på klær
 • Dårlig hygiene, særlig underliv (vegring mot å gå på do/stelles)
 • Dårlig tannhygiene (vegring mot å pusse tennene)

Det du skal se etter er skader av en type, et omfang, en alvorlighetsgrad, og/eller på steder på kroppen som det ikke er sannsynlig at barnet har påført seg selv, gjennom lek eller annen fysisk aktivitet.


Dette er et åpenbart tegn på vold. Imidlertid kan det ofte være vanskelig å vite eksakt om en fysisk skade kan være selvpåført, påført gjennom uhell, eller som følge av vold eller seksuelle overgrep. Utover skadens type, plassering på kroppen og dens form vil man måtte ta i betraktning barnets alder, motoriske utviklingsnivå og alderstypiske fysiske aktiviteter når man skal vurdere hva som er den mest sannsynlige årsak. Man må også sammenholde fysiske skader med andre tegn barnet har på utsatthet.

Når det gjelder blåmerker, viser veilederen at årsaken til slike kan være:


Veilederen sier videre:

Til slutt tar vi med det veilederen sier om hvor vanlige blåmerker er:

"Blåmerker som følge av ulykker henger direkte sammen med hvor mye barnet selv kan bevege seg. Andel barn (%) med blåmerker etter ulykker i forskjellige aldersgrupper:"

Alder (måneder)

Forekomst

0-6

< 1 %

6-12

10-12 %

12-24

40-50 %

>24

60-80 %


Du må ikke glemme at fraværet av fysiske skader ikke betyr at et barn ikke har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Sundrevne klær, eller klær som skjuler deler av kroppen som før var synlig på barnet, kan være et tegn. Et barn kan holdes borte fra skolen til blåmerkene eller de andre skadene har blitt leget. Dekkhistorier kan diktes opp av foreldrene, om fall eller andre ulykker. Din oppgave er å se om disse historiene stemmer overens med tegnene.