Emneoversikt

 • Hensikten med kurset

  Kurset har til hensikt å gjøre ansatte i barnehage og skole tryggere når det gjelder det å snakke med barn, for å kunne avdekke vold og seksuelle overgrep, og til å melde vold og seksuelle overgrep videre til barnevern og politi.

  Hvem er kurset for?

  Ansatte i skoler, inkludert SFO

  Hva vil jeg lære?

  Kurset er delt inn i to hovedkapitler:

  Hva må du vite:

  • Hva er vold og seksuelle overgrep?
  • Hvem utsettes for vold og seksuelle overgrep?
  • Hvem utøver vold og seksuelle overgrep?
  • Hva er tegnene på vold og seksuelle overgrep?
  • Hva er skadene av vold og seksuelle overgrep?

  Hva må du gjøre:

  • Hvordan man kan avdekke vold og seksuelle overgrep
  • Rutiner for melding til barneverntjenesten og/eller politi
  • Hvordan man kan følge opp barn som har opplevd vold eller overgrep
  • Hvordan man kan forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn

  Gjennomføring

  Det vil ta mellom 3 og 5 timer å gjennomføre kurset. Man kan jobbe individuelt eller sammen med andre. Vi anbefaler at man organiserer opplæringen i enheten slik at refleksjonsoppgavene gjøres gruppevis.
  Kurset inneholder tester. For å kunne ta testene må du være pålogget med brukernavn og passord. Dersom du ikke har det kan du selv opprette deg en brukeprofil. Se nærmere instruksjoner i kursrommet under valget Tester.

  Etter at testene er gjennomført og riktig besvart vil du få tilsendt kursbevis til din e-postadresse.

  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, men fordi kurset retter seg mot ansatte i skole vil pedagogisk utdanning eller erfaring være et godt utgangspunkt.

  Hvem har laget kurset?

  Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, campus Narvik.


 • Kursrommet for deg som jobber i grunnskolen eller SFO

 • Ressursbank

  Referanse til litteratur vi bruker i kurset og fordypningsstoff


 • Avsluttende kursprøve