Nasjonalforeningen for folkehelsen

Dette kurset er en del av arbeidet for et mer demensvennlig samfunn.
Målet er å bidra til at mennesker med demens opplever å være inkludert og involvert i lokalmiljøet sitt.

Kurset vil gi deg en innføring i hva demens er, og hvordan du kan gjøre det enklere for en person med demens å benytte seg av din service.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har etablert tilbudet Aktivitetsvenn for å lære opp aktivitetsvenner. Målet er å bidra til at personer med demens får mer aktivitet og gode opplevelser i hverdagen. Dette kurset gir deg kunnskap om demens og rollen som aktivitetsvenn.
Matglede gir kunnskap om kosthold relatert til eldre og for personer med demens. Kurset retter seg primært mot personer som allerede er aktivitetsvenner hos Nasjonalforeningen for folkehelsen, men er åpent også for andre.