Emneoversikt

 • Et mer demensvennlig samfunn

  Gå til Et mer demensvennlig samfunn

  Hensikten med kurset

  Dette kurset er en del av arbeidet for et mer demensvennlig samfunn.
  Målet er å bidra til at mennesker med demens opplever å være inkludert og involvert i lokalmiljøet sitt

  Hvem er kurset for?

  Kursets målgruppe er personer som jobber i servicenæring og som møter personer med demens i arbeidet ditt.

  Hva vil jeg lære?

  Kurset vil gi deg en innføring i hva demens er, og hvordan du kan gjøre det enklere for en person med demens å benytte seg av din service.

  Gjennomføring

  Dette er et nettbasert kurs. Kurset krever ingen pålogging.

  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å ta kurset. 

  Hvem har laget kurset?

  Nasjonalforeningen for folkehelsen.

  Kursansvarlig

  Nasjonalforeningen for folkehelsen.