Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling

This is an online course about long-term mechanical ventilation (LTMV) and how to use it. You will meet users of long-term mechanical ventilation and learn how they live good quality lives.

This course is also available in Norwegian

Pust er et nettkurs om bruk av langtids mekanisk ventilasjon. Kurset gir en grunnleggende innføring i hva som er viktig å vite i møte med brukere med behov for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV).

Nettkurset har også læringsinnhold på engelsk.