Påmelding

Prøvene besvares elektronisk. For å få tilgang til prøve må du være pålogget og påmeldt slik at systemet gjenkjenner deg.
Når samtlige prøve er korrekt besvart gis du tilgang til å skrive ut ditt kursbevis.

Påmelding

Hendelser og reaksjoner

De aller fleste reaksjoner i etterkant av ulykker, kriser og katastrofer vil være normale reaksjoner på brå og uventete hendelser

Oppfølging

Målet med psykososial oppfølging etter ulykker, kriser og katastrofer er at hjelpen skal fremme mestring i en akutt fase, opprettholde sosial fungering og dempe symptomer og reaksjoner

Psykososiale kriseteam

Det psykososiale kriseteamet skal, i samarbeid med det ordinære tjenestetilbudet, bidra til at kommunens ansvar for psykososial oppfølging blir fulgt opp

Evaluering

Vi ønsker å vite hva våre brukere synes om dette nettkurset. Dette er en viktig del av vårt forbedringsarbeid. Det tar ca to minutter å fylle ut evalueringsskjemaet.

Når du har fylt det ut, vil du får tilgang på kursbeviset.