Introduksjon

Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep

"Det antas at mer enn 20% av personer med utviklingshemming har vært utsatt for alvorlige seksuelle overgrep. Dersom den enkelte utviklingshemmede og tjenesteyterne hadde hatt økt kompetanse kunne mange av disse overgrepene vært unngått."

Tekst

Bernt Barstad, Bjørg Neset, Jarle Eknes og Trude Stenhammer

Illustrasjoner

Fotojournalist Hanne Engelstoft Lund i samarbeid med kunstnere ved kunstnerhuset Karavana i Århus ved Center for Oligofrenipsykiatri ved Århus Universitetssykehus, har fotografert bildene og tilpasset dem til elæringskurset.

logoer