Emneoversikt

 • Ingen hemmeligheter

  Ingen hemmeligheter

  Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep

  Varighet:


  2 timer

  Hensikten med kurset

  I dette kurset kan du som fagperson få en bevissthet rundt hvordan du kan forebygge seksuelle overgrep, og hvordan man kan opparbeide seg rutiner og hjelpetiltak. "Ingen hemmeligheter" er ett av flere kurs i portalen "Mangfold og muligheter", som alle handler om personer med utviklingshemning. 

  Hvem er kurset for?

  Personer som arbeider for personer med utviklingshemning.

  Hva vil jeg lære?

  Følgende tema gjennomgås: 

  • Seksuelle overgrep
  • Subjektive overgrep
  • Objektive (juridiske) overgrep
  • Sårbarhet, forekomst og risiko
  • Holdninger
  • Forebygging
  • Skadevirkninger
  • Symptomer på overgrep
  • Atferdsforandringer
  • Fortellinger
  • Symbolsk (tegning, lek)
  • Handlingsbasert
  • Håndtering av overgrep
  • Troverdighet
  • Anmeldelse
  • Ivaretakelse - oppfølging

  Gjennomføring

  Dette er et nettbasert kurs. Dersom du ønsker et kursbevis, må du registrere deg i kurset og gjennomføre en quiz. 

  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å ta dette kurset.

  Kursets varighet

  Kurset er beregnet til å vare i 2 timer, inkludert tekst, video og avsluttende prøve

  Hvem har laget kurset?

  Kurset er utviklet av Stiftelsen SOR (Samordningsrådet for mennesker med utviklingshemning).

  • Avsluttende kursprøve