6. Erfaring | LIS-kurs dermatologisk terapi og immunologi

Foredragsholder
Øystein Grimstad, 
overlege ved seksjon for hudsykdommer ved UNN og førsteamanuensis ved UiT

Tid | 15 min
Tema | Erfaring med digitalt LIS-kurs