5. Erfaring | LIS-kurs akutt nevrologi

Foredragsholder
Susanne Ingebrigtsen, 
overlege ved avdeling for nevrologi UNN

Tid | 10 min
Tema | Erfaring med digitalt LIS-kurs