4. Film i undervisning

Foredragsholder
Nathalie Blomstereng, 
pedagog ved Regionalt Utdanningssenter HN

Tid | 12 min
Tema | Film i undervisning


Tenker du å produsere en video? Her er noen tips til deg:


Husk at det å produsere en video er også en læringsprosess. 
Jo, flere ganger man prøver, jo, bedre blir man. Masse lykke til!