Å arbeide i andres hjem - om plikter og rettigheter knyttet til arbeidsmiljøet

Foto: Hanne Engelstoft Lund

Læringsmål

Når du har gått gjennom dette kapittelet skal du ha kunnskap om de rettighetene du har som tjenesteutøver etter arbeidsmiljølovgivningen. Videre skal du være bevisst på hvordan det kan oppstå interessemotsetninger og etiske dilemmaer når disse rettighetene kan komme i motsetning til rettighetene brukerne har i sin egen bolig.