Emneoversikt

 • Kursinnhold

  Arbeid i andres hjem

  Bor de på vår arbeidsplass eller jobber vi i deres hjem?

  Dette kurset danner en grunnmur i den kunnskap vi bør ha når vi jobber for personer med utviklingshemming. Du får kunnskap om hva utviklingshemming er, lover og rettigheter, konflikthåndtering, forståelse for familiens betydning, historiske og etiske perspektiver, og annen kunnskap som kan bidra til at vi kvalitetssikrer og videreutvikler vår felles innsats for personer med utviklingshemming.

  Hensikten med kurset

  Dette kurset danner en grunnmur av det du bør kunne når du jobber for personer med utviklingshemming, slik at du kan hjelpe personene til å bruke sine ressurser og oppleve mestring i hverdagen. «Arbeid i andres hjem» er ett av flere kurs i portalen «Mangfold og muligheter», som alle handler om personer med utviklingshemming.

  Hvem er kurset for?

  Personer som arbeider for personer med utviklingshemming.

  Hva vil jeg lære?

  Kurset gir kunnskap om hva utviklingshemming er, lover og rettigheter, konflikthåndtering, familiens betydning og historiske og etiske perspektiver rundt temaet.

  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å ta dette kurset.

  Kursets varighet

  Kurset er beregnet til å vare i 8 timer, inkludert tekst, video og avsluttende prøve.

  Hvem har laget kurset?

  Kurset er utviklet av Stiftelsen SOR (Samordningsrådet for mennesker med utviklingshemming).