Selvbilde og identitet

Foto: Andreas photography

Hensikten med kapittelet

Hensikten med dette kapittelet er å gi en kort innføring i hva selvbilde og identitet er. Hensikten er også å gi et innblikk i hva dette kan bety for mennesker med utviklingshemming, og hvordan du som ansatt har innflytelse og påvirkning på selvbilde og identitet hos dem du arbeider i hjemmet til.

Læringsmål

  • Når du har arbeidet med dette kapittelet, vil du se at selvbilde og identitet kan sees fra mange ulike perspektiv.
  • Du vil også forstå viktigheten av at mennesker med utviklingshemming har en positiv forståelse av seg selv.
  • Det er et mål at du skal kunne anvende kunnskapen slik at din praksis aktivt kan bidra til et positivt selvbilde og god livskvalitet hos bruker.