Utviklingshemmedes historie

Foto: Halvard Kjærvik

Trekk fra utviklingshemmedes historie - i og utenfor institusjonene


Hensikten med kapittelet

Hensikten med dette kapitlet er å gi et overblikk over hvordan de utviklingshemmede har levd og blitt behandlet i samfunnet ved å fortelle noen historier om enkeltskjebner fra dette feltet. Vi vil også vise hvordan omsorgen sakte vokste fram opp mot vår egen tid.

Læringsmål

Når du har arbeidet med dette kapitlet håper vi at du bedre kan se både noen endringer til det verre og til det bedre i menneskesyn og synet på de utviklingshemmede som har preget omsorgen, både før og etter at samfunnet har tatt i bruk institusjoner.

Det er også et mål at du får et innblikk i hvordan tilstanden var i institusjonene rett etter krigen, og hvordan kritikken igjen vokste over elendigheten som fortsatt fantes på 1960-tallet.

Videre er det et mål at du kan si noe om hvordan begrepsbruken overfor mennesker med utviklingshemning har endret seg og hvilke betegnelser som gjaldt før begrepet psykisk utviklingshemmede ble tatt i bruk.