Virkemidler for inkludering og deltakelse

Din særskilte kunnskap

Foto av gutt ute

Foto: Mikkel Hegna Eknes

Din særskilte kunnskap

Gjennom ditt daglige virke blir du kjent med forhold som andre ikke kjenner til. Dette gjelder først og fremst forhold knyttet til de enkeltpersonene du jobber for, men også forhold knyttet til tjenestene og samfunnet. Det kan være små dagligdagse forhold som tilgjengelighet i butikken, men det kan også være større forhold som økonomiske forhold knyttet til ferie.

Dette er kunnskap det er viktig å dele med andre. For at dine ledere og politikere i kommune og stat skal få best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig at de kjenner til den kunnskapen du har.

Det er du som jobber i tjenestene som har førstehåndskunnskap med hva som virker og hvilke utfordringer dere møter. Hvis ikke du deler denne kunnskapen blir det vanskelig for beslutningstakere å fatte gode og riktige beslutninger.

I ditt daglige virke med dem du jobber for, er det da forhold som kunne vært endret slik at de samfunnsskapte barrierene hadde blitt mindre?