Emneoversikt

 • Kursinnhold

  Inkludering og deltakelse

  Hensikten med kurset

  Dette e-læringskurset skal gi fagpersoner som jobber med personer med utviklingshemming kunnskap om betydningen av inkludering og deltakelse. Deltakerne skal kunne vurdere forhold knyttet til mangfold og inkludering i et samfunnsperspektiv, sin egen rolle i arbeidet for et mangfoldig samfunn og hvordan man kan endre praksis til beste for personer med utviklingshemming. Kurset er ett av flere kurs i kursportalen «Mangfold og muligheter», som omhandler personer med utviklingshemming.

  Hvem er kurset for?

  Personer som arbeider for personer med utviklingshemming.

  Hva vil jeg lære?

  Kurset tar blant annet for seg:

  • viktige utviklingstrender i omsorgen for utviklingshemmede og hva ulike omsorgsideologiske strømninger har hatt å si for faglig arbeid med utviklingshemmende,
  • utviklingshemmedes rett til å ha og praktisere en tro og et livssyn, og retten til å bli inkludert i tros- og livssynssamfunn på like vilkår som andre,
  • begrepene inkludering og deltakelse og hvordan man som fagperson kan bidra til å legge til rette for dette.

  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å ta dette kurset.

  Kursets varighet

  Kurset er beregnet til å vare i 8 timer, inkludert tekst, video og avsluttende prøve.

  Hvem har laget kurset?

  • Ulf Berge, høgskolelektor, Diakonhjemmet Høgskole
  • Jan Tøssebo, professor, NTNU
  • Ole Petter Askheim, professor, Høyskolen i Lillehammer
  • Sølvi Dahle, integreringskonsulent/daglig leder, Stavanger bispedømmekontor/Diakonistiftelsen Rogaland
  • May Østby, førstelektor, Høyskolen i Molde
  • Cato Brunvand Ellingsen, vernepleier

  Kurset er utviklet av Stiftelsen SOR.

  Kursansvarlig

  Jarle Eknes, daglig leder, Stiftelsen SOR. Epost: jarle@stiftelsensor.no

  • Avsluttende kursprøve