Inkludering i en ulvetid


Foto av mann på scene

Ressurser

En generell ressurs til spørsmålet utviklingshemming, tjenester og levekår er Nasjonalt Kompetansemiljø om Utviklingshemming (NAKU), som har aktive nettsider.

Der finner en blant annet en lenke til «Kunnskapsbanken» som har aktuell informasjon, filmer, og rapporter på en rekke områder. Tema fra dette kapitlet fins særlig under lenken til Hjem og Miljø.

Rapporter om de senere års utvikling:

Rapportene kan lastes ned fra henholdsvis:

Det fins en god del materiale om Reformen for utviklingshemmede, for eksempel:

Det fins også en god del bøker og artikler med historisk innhold, men jeg vil kanskje anbefale en svensk. Det er noen forskjeller på Norge og Sverige, men mye er også likt. Jeg anbefaler den fordi den er bredere og dekker en lengre periode enn norske alternativ. I tillegg er den skrevet av nestoren i Skandinavia når det gjelder tjenester for utviklingshemmede: