Oppfølging av ansatte på skolen

Oppfølging av de ansatte er også et lederansvar og del av HMS-arbeidet (helse, miljø og sikkerhet).

Det å bekymre seg for om et barn er utsatt for vold eller seksuelle overgrep, er en stor belastning for den enkelte ansatte og for personalet som gruppe. Noen kan ha egne volds- eller overgrepserfaringer og oppleve reaktivering av disse i slike situasjoner. 

Jente, Unge, Student, Sittende, Bord

Det å melde slik bekymring til barnevern eller politi er også noe mange opplever som vanskelig. Oppfølging av volds- og overgrepsutsatte barn på skolen, kan også oppleves som følelsesmessig svært krevende. Det samme gjelder oppfølging av barn som har utsatt andre barn for skadelig atferd.

Mange kvier seg for å være den første til å si i fra, av frykt for å kaste mistanke på noen, om bekymringen i ettertid skulle vise seg ubegrunnet. Særlig gjelder dette om mistanken rettes mot noen av barnets foreldre. Det kan også være vanskelig å sette ord på en bekymring, dersom denne er mer en "magefølelse" enn basert på observasjon av klare tegn. Husk da at "to hoder tenker mer enn ett", og at nettopp det å drøfte din bekymring med en annen som kjenner barnet kan hjelpe deg i å sette ord på hva det er du har fornemmet, hørt eller sett.

Det aller viktigste, i alle faser av forløpet, er at ingen skal stå alene i dette, hverken når det gjelder bekymring, melding eller oppfølging. Din viktigste ressurs i slike saker er dine kollegaer og din ledelse. Ikke tenk at "dette må jeg tåle", men snakk med din leder og be om oppfølgingssamtaler. Det kan være godt å ha noen samtaler alene og noen sammen med resten av personalgruppa.